Кредитна спілка «Йван»

Режим робочого часу:
Робочі дні: понеділок – п’ятниця
Робочі години: з 8:00 до 17:00
Години перерви: з 12:00 до 13:00
Вихідні дні: субота - неділя
Головна
Історія
Контакти

Споживачам фінансових послуг

Інформація про колекторські компанії, що діють у інтересах кредитної спілки при врегулюванні простроченої заборгованості:

Кредитна спілка не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

завантажити для перегляду у форматі PDF: Кредитна спілка не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.


Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

завантажити для перегляду у форматі PDF: Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)


Порядок повідомлення кредитної спілки про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник

завантажити для перегляду у форматі PDF: Порядок повідомлення кредитної спілки про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник


Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит.


Умови, за яких кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості та із здійснення відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості із 1 робочого дня з дати своєчасного ненадходження в повному обсязі або частково платежу, зазначеного у Графіку платежів, що є невід’ємною частиною договору про споживчий кредит.


Інформація про порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості у договорах про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за Договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитної спілки як кредитодавця у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору.

У випадку порушення cпоживчем встановленого п. 3.1., 6.1.8., 6.7. або 10.2. Договору про споживчий кредит строку погашення одержаного кредиту споживач надалі сплачує проценти за неправомірне користування кредитом, виходячи з процентної ставки у розмірі ____ % річних, порядок нарахування та сплати яких встановлюється згідно з пунктами 4.2., 4.6. Договору про споживчий кредит. Проценти за неправомірне користування кредитом нараховуються починаючи з наступного дня після настання строку, передбаченого п. 3.1., 6.1.8., 6.7. або 10.2. Договору про споживчий кредит, та по день повного погашення кредиту на суму щоденного залишку за кредитом.

Споживач, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону.

У випадку прийняття кредитодавцем (з урахуванням та дотриманням вимог п.п. 6.2.2. Договору про споживчий кредит, п.п. 6.3.2. Договору про споживчий кредит, п.п. 6.4.3. Договору про споживчий кредит, п. 6.7. Договору про споживчий кредит), рішення про стягнення з споживача суми простроченої заборгованості за Договором про споживчий кредит в судовому порядку, в зв’язку з порушенням споживачем п. 3.5. Договору про споживчий кредит та/або п.п. 6.1.3. Договору про споживчий кредит, кредитодавець нараховує, а споживач зобов’язується сплатити штраф. Даний штраф нараховується кредитодавцем в розмірі 50 % від суми простроченої заборгованості за Договором про споживчий кредит, встановленої на день прийняття кредитодавцем рішення про стягнення з споживача суми простроченої заборгованості за Договором про споживчий кредит.

Сума штрафу, нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі Договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за Договором про споживчий кредит, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. У разі прострочення споживачем у період з дати укладання Договору про споживчий кредит по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань за Договором про споживчий кредит споживач звільняється від відповідальності, передбаченої п. 8.4., Договору про споживчий кредит, за таке прострочення.


Інформація про порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості у договорах про споживчий кредит мікрокредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати):

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором про споживчий кредит мікрокредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитодавця у такій черговості: в першу чергу погашаються проценти нараховані за порушення зобов'язання, в другу чергу – прострочені проценти за користування кредитом, в третю чергу – непрострочені проценти за користування кредитом, в четверту чергу погашається прострочена сума кредиту, а в останню чергу погашається сума кредиту.

У випадку порушення споживачем встановленого п. 3.1., 6.1.7., 6.7. або 10.2. Договору про споживчий кредит мікрокредит строку погашення одержаного кредиту споживач надалі сплачує проценти за неправомірне користування кредитом, виходячи з процентної ставки у розмірі ____ % річних, порядок нарахування та сплати яких встановлюється згідно з пунктами 4.2, 4.6 Договору про споживчий кредит мікрокредит.

Проценти за неправомірне користування кредитом нараховуються починаючи з наступного дня після настання строку, передбаченого п. 3.1., 6.1.7., 6.7. або 10.2. Договору про споживчий кредит мікрокредит, та по день повного погашення кредиту на суму щоденного залишку за кредитом.

Споживач, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону.

У випадку прийняття кредитодавцем (з урахуванням та дотриманням вимог п.п. 6.2.2.Договору про споживчий кредит мікрокредит, п.п. 6.3.2. Договору про споживчий кредит мікрокредит, п.п. 6.4.3. Договору про споживчий кредит мікрокредит, п. 6.7. Договору про споживчий кредит мікрокредит), рішення про стягнення з споживача суми простроченої заборгованості за Договором про споживчий кредит мікрокредит в судовому порядку, в зв’язку з порушенням споживачем п. 3.4. Договору про споживчий кредит мікрокредитта/або п.п. 6.1.3. Договору про споживчий кредит мікрокредит, кредитодавець нараховує, а споживач зобов’язується сплатити штраф. Даний штраф нараховується кредитодавцем в розмірі 50 % від суми простроченої заборгованості за Договором про споживчий кредит мікрокредит, встановленої на день прийняття кредитодавцем рішення про стягнення з споживача суми простроченої заборгованості за Договором про споживчий кредит мікрокредит. Сума штрафу, нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі Договору про спожичий кредит мікрокредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за Договором про споживчий кредит мікрокредит, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. У разі прострочення споживачем у період з дати укладання Договору про споживчий кредит мікрокредит по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань за цим Договором про споживчий кредит мікрокредит споживач звільняється від відповідальності, передбаченої п. 8.4. Договору про споживчий кредит мікрокредит, за таке прострочення.


Паспорт споживчого кредиту Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (Стандартизована форма)

завантажити для перегляду у форматі PDF: Паспорт споживчого кредиту Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (Стандартизована форма)


Інформація, яка надається споживачу перед укладенням договору про надання споживчого кредиту

завантажити для перегляду у форматі PDF: Інформація, яка надається споживачу перед укладенням договору про надання споживчого кредиту