Кредитна спілка «Йван»

Режим робочого часу:
Робочі дні: понеділок – п’ятниця
Робочі години: з 8:00 до 17:00
Години перерви: з 12:00 до 13:00
Вихідні дні: субота - неділя
Головна
Історія
Контакти

Споживачам фінансових послуг

Інформація про колекторські компанії, що діють у інтересах кредитної спілки при врегулюванні простроченої заборгованості:

Кредитна спілка не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

завантажити для перегляду у форматі PDF: Кредитна спілка не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.


Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

завантажити для перегляду у форматі PDF: Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)


Порядок повідомлення кредитної спілки про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник

завантажити для перегляду у форматі PDF: Порядок повідомлення кредитної спілки про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник


Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит.


Умови, за яких кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості та із здійснення відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості із 1 робочого дня з дати своєчасного ненадходження в повному обсязі або частково платежу, зазначеного у Графіку платежів, що є невід’ємною частиною договору про споживчий кредит.


Інформація про порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості у договорах про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за цим Договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору.

Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1. цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем

У разі порушення строків, передбачених п. 2.1., 5.1.7, 5.7. або 9.2. цього Договору, Споживач зобов'язаний сплачувати проценти за користування кредитом щомісяця за процентною ставкою, передбаченою п. 3.1. цього Договору, в останній день поточного місяця до повної сплати суми кредиту.

Споживач, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням особливостей, визначених у п. 7.4. – 7.5. цього Договору.

У випадку прийняття Кредитодавцем, (з урахуванням та дотриманням вимог п.п. 5.2.2. Договору, п.п. 5.3.2. Договору, п.п. 5.4.3. Договору, п. 5.7. Договору), рішення про стягнення з Споживача суми заборгованості за Договором (несплаченої суми кредиту та процентів за користування кредитом) в судовому порядку, в зв’язку з порушенням Споживачем п. 2.4. Договору та/або п.п. 5.1.3. Договору, Кредитодавець нараховує, а Споживач зобов’язується сплатити штраф. Даний штраф нараховується Кредитодавцем в розмірі 50 % від суми заборгованості за Договором. Сума заборгованості за Договором складається з несплаченої суми кредиту та несплачених процентів за користування кредитом на день визначення суми заборгованості за Договором.

Сума штрафу, нарахована за порушення зобов'язань Споживачем на підставі цього Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Споживачем за цим Договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.


Паспорт споживчого кредиту Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (Стандартизована форма)

завантажити для перегляду у форматі PDF: Паспорт споживчого кредиту Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (Стандартизована форма)


Інформація, яка надається споживачу перед укладенням договору про надання споживчого кредиту

завантажити для перегляду у форматі PDF: Інформація, яка надається споживачу перед укладенням договору про надання споживчого кредиту