Кредитна спілка «Йван»

Режим робочого часу:
Робочі дні: понеділок – п’ятниця
Робочі години: з 8:00 до 17:00
Години перерви: з 12:00 до 13:00
Вихідні дні: субота - неділя
Головна
Історія
Контакти

Попередження відповідно до підпункту 7 пункту 16 розділу II Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 05.10.2021 № 100 у розрізі Договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати (мікрокредит)

Користування Споживачем послугою з надання споживчого кредиту, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати (мікрокредит), передбачає необхідність укладання Споживачем:

-Договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати (мікрокредит);

- Договору щодо забезпечення виконання Споживачем зобов’язання перед Кредитною спілкою «Йван» за договором про споживчий кредит.

Зміст Договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати відповідає змісту Примірного договору про споживчий кредит мікрокредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати) затвердженого рішенням спостережної ради Кредитної спілки «Йван» Протокол № 42 від 4 жовтня 2022 року. Примірний договір про споживчий кредит мікрокредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати) затверджений рішенням спостережної ради Кредитної спілки «Йван» Протокол № 42 від 4 жовтня 2022 року міститься на цьому вебсайті у розділі «Умови надання фінансових послуг».

За порушення умов Договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати Кредитна спілка «Йван» і Споживач несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов Договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, які містяться у розділі 8 Договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати. Зокрема, Споживач, який:

- порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати Кредитній спілці «Йван» завдані цим збитки відповідно до закону.

У випадку прийняття Кредитною спілкою (з урахуванням та дотриманням вимог п.п. 6.2.2. Примірного договору про споживчий кредит мікрокредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати) затвердженого рішенням спостережної ради Кредитної спілки «Йван» Протокол № 42 від 4 жовтня 2022 року,(далі – Примірний Договір мікрокредит ) п.п. 6.3.2. Примірного Договору мікрокредиту, п.п. 6.4.3. Примірного Договору мікрокредиту, п. 6.7. Примірного Договору мікрокредиту), рішення про стягнення з Позичальника суми простроченої заборгованості за договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, в судовому порядку, в зв’язку з порушенням Позичальником обов’язків визначених в п. 3.5. Примірного Договору мікрокредиту та/або п.п. 6.1.3. Примірного Договору мікрокредиту, Кредитна спілка нараховує, а Позичальник зобов’язується сплатити штраф. Даний штраф нараховується Кредитною спілкою в розмірі 50 % від суми простроченої заборгованості за договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття Кредитною спілкою рішення про стягнення з Позичальника суми простроченої заборгованості за договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати.

Сума штрафу, нарахована за порушення зобов'язань Позичальником на підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

За порушення виконання Споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, процентна ставка за кредитом, порядок її обчислення, порядок сплати процентів не можуть бути змінені у бік погіршення для споживача;

У разі прострочення Споживачем у період з дати укладання Договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань за Договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, Позичальник звільняється від відповідальності, передбаченої п. 8.4., Примірного Договору мікрокредиту, за таке прострочення. Кредитна спілка «Йван» та/або Споживач звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання за Договором споживчого кредиту, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатам. Порушення Споживачем виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

Кредитна спілка не несе відповідальність за збитки або іншу пряму чи непряму шкоду, завдану Споживачу при виконанні Кредитною спілкою обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу, визначених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також виконання Кредитною спілкою вимог, законодавства про санкції. Споживач несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації в процесі отримання кредиту самостійно.

Кредитна спілка «Йван» попереджає про те, що:

- їй забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитної спілки «Йван» або спорідненої чи пов'язаної з нею особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати.

- Споживач для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

- всі зміни до укладених сторонами договорів про споживчий кредит загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати можуть бути внесені тільки за згодою Споживача та Кредитної спілки «Йван».

- Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

- Кредитна спілка «Йван» не несе відповідальність за додаткові витрати, які може понести Споживач під час сплати ним платежів за користуванням кредитом використовуючи інші фінансові установи як посередників, зокрема комісії банків за розрахунково-касове обслуговування, комісії платіжних терміналів, або платіжних систем.

-Споживач не має права за власною ініціативою в односторонньому порядку продовжувати строк кредитування або строк виплати кредиту.

Споживач має право звертатися до Кредитної спілки «Йван» з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Споживача причин.

У разі письмового звернення Споживача щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень Кредитна спілка «Йван» зобов’язана розглянути таке звернення протягом 15 робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором. Перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) здійснюється без змін умов Договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати в бік погіршення для Споживача.


завантажити для перегляду у форматі PDF: Попередження відповідно до підпункту 7 пункту 16 розділу II Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 05.10.2021 № 100 у розрізі Договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати (мікрокредит)

Попередження відповідно до підпункту 7 пункту 16 розділу II Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 05.10.2021 № 100 у розрізі Договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати

Користування Споживачем послугою з надання споживчого кредиту, передбачає необхідність укладання Споживачем:

-Договору про споживчий кредит;

- Договору щодо забезпечення виконання Споживачем зобов’язання перед Кредитною спілкою «Йван» за договором про споживчий кредит.

Зміст Договору про споживчий кредит відповідає змісту Примірного договору про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту затвердженого рішенням спостережної ради Кредитної спілки «Йван» Протокол № 42 від 4 жовтня 2022 року. Примірний договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту затверджений рішенням спостережної ради Кредитної спілки «Йван» Протокол № 42 від 4 жовтня 2022 року міститься на цьому вебсайті у розділі «Умови надання фінансових послуг».

За порушення умов Договору про споживчий кредит Кредитна спілка «Йван» і Споживач несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов Договору про споживчий кредит, які містяться у розділі 8 Договору про споживчий кредит. Зокрема, Споживач, який:

- порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати Кредитній спілці «Йван» завдані цим збитки відповідно до закону.

У випадку прийняття Кредитною спілкою (з урахуванням та дотриманням вимог п.п. 6.2.2. Примірного договору про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту затвердженого рішенням спостережної ради Кредитної спілки «Йван» Протокол № 42 від 4 жовтня 2022 року,(далі – Примірний Договір про споживчий кредит) п.п. 6.3.2. Примірного Договору про споживчий кредит, п.п. 6.4.3. Примірного Договору про споживчий кредит, п. 6.7. Примірного Договору про споживчий кредит), рішення про стягнення з Позичальника суми простроченої заборгованості за договором про споживчий кредит, в судовому порядку, в зв’язку з порушенням Позичальником обов’язків визначених в п. 3.4. Примірного Договору про споживчий кредит та/або п.п. 6.1.3. Примірного Договору про споживчий кредит, Кредитна спілка нараховує, а Позичальник зобов’язується сплатити штраф. Даний штраф нараховується Кредитною спілкою в розмірі 50 % від суми простроченої заборгованості за договором про споживчий кредит, встановленої на день прийняття Кредитною спілкою рішення про стягнення з Позичальника суми простроченої заборгованості за договором про споживчий кредит.

Сума штрафу, нарахована за порушення зобов'язань Позичальником на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим договором про споживчий кредит, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

За порушення виконання Споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит, процентна ставка за кредитом, порядок її обчислення, порядок сплати процентів не можуть бути змінені у бік погіршення для споживача; У разі прострочення Споживачем у період з дати укладання Договору про споживчий кредит, по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань за Договором про споживчий кредит, Позичальник звільняється від відповідальності, передбаченої п. 8.4., Примірного Договору про споживчий кредит, за таке прострочення.

Кредитна спілка «Йван» та/або Споживач звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання за Договором споживчого кредиту, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатам.

Порушення Споживачем виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту, може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

Кредитна спілка не несе відповідальність за збитки або іншу пряму чи непряму шкоду, завдану Споживачу при виконанні Кредитною спілкою обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу, визначених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також виконання Кредитною спілкою вимог, законодавства про санкції. Споживач несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації в процесі отримання кредиту самостійно.

Кредитна спілка «Йван» попереджає про те, що:

- їй забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитної спілки «Йван» або спорідненої чи пов'язаної з нею особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

- Споживач для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

- всі зміни до укладених сторонами договорів про споживчий кредит можуть бути внесені тільки за згодою Споживача та Кредитної спілки «Йван».

- Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

- Кредитна спілка «Йван» не несе відповідальність за додаткові витрати, які може понести Споживач під час сплати ним платежів за користуванням кредитом використовуючи інші фінансові установи як посередників, зокрема комісії банків за розрахунково-касове обслуговування, комісії платіжних терміналів, або платіжних систем.

-Споживач не має права за власною ініціативою в односторонньому порядку продовжувати строк кредитування або строк виплати кредиту.

Споживач має право звертатися до Кредитної спілки «Йван» з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Споживача причин. У разі письмового звернення Споживача щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень Кредитна спілка «Йван» зобов’язана розглянути таке звернення протягом 15 робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором. Перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) здійснюється без змін умов Договору про споживчий кредит в бік погіршення для Споживача.


завантажити для перегляду у форматі PDF: Попередження відповідно до підпункту 7 пункту 16 розділу II Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 05.10.2021 № 100 у розрізі Договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати