Кредитна спілка «Йван»

Графік роботи:
Будні з 8:00 до 17:00
Перерва з 12:00 до 13:00
Субота, Неділя - вихідні
Головна
Історія
Контакти

Повне найменування: Кредитна спілка «Йван»

Код за ЄДРПОУ: 25440958

Шановні клієнти Кредитної спілки «Йван» Просимо, за можливості, уникати відвідування приміщення кредитної спілки, користуючись засобами електронного зв’язку, поштою та телефоном. Також просимо за можливості здійснювати платежі та внески на поточні рахунки кредитної спілки в банках. Просимо перед відвідуванням приміщення кредитної спілки попередньо зателефонувати нам з метою уникнення скупчення відвідувачів перед входом до кредитної спілки. В разі необхідності очікування відвідування, очікування повинно відбуватися ззовні приміщення, з дотриманням принципів соціального дистанціювання (1,5 м). У приміщення кредитної спілки допускаються відвідувачі після обробки рук спиртовмісними антисептиками та в респіраторах або захисних масках, тому числі виготовлених самостійно. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв.м. зали обслуговування.

Відомості про державну реєстрацію Кредитної спілки «Йван» які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань :

Дата проведення державної реєстрації Кредитної спілки «Йван» 28.10.2004р.

Дату запису: 28.10.2004

Номер запису: 1 325 120 0000 000020

Інформація щодо включення Кредитної спілки «Йван» до Державного реєстру фінансових установ: Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Серія КС, Номер 189, дата видачі 13.05.2004

Інформація про місце знаходження: код території за КОАТУУ 2110800000; поштовий індекс 90400, Закарпатська область, місто Хуст, вулиця Чехова, будинок 16/2

В Кредитної спілки «Йван» відсутні відокремлені підрозділи.

Щодо Кредитної спілки «Йван» не порушувалося провадження у справі про банкрутство, та не застосувалася процедура санації.

Кредитна спілка „Йван ” (далі – „кредитна спілка”) відповідно до Статуту та за наявності необхідних ліцензій надає наступні види фінансових послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які об’єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території Закарпатської області, а саме:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від членів кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України “Про кредитні спілки” передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться у Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки „Йван ” та примірних договорах про надання фінансових послуг за посиланням „Положення про фінансові послуги Кредитної спілки „Йван”, яке знаходиться на цьому вебсайті у розділі „Перелік фінансових послуг”.

З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги можна ознайомитися на цьому вебсайті у розділі „Перелік фінансових послуг” за посиланнями „Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки ” та „Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки”.

При наданні фінансових послуг кредитна спілка керується вимогами підпункту 165.1.29 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, згідно яких до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу члена кредитної спілки – платника податку не включаються, зокрема, основна сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, яка повертається члену кредитної спілки, а також основна сума кредиту, що отримується членом кредитної спілки (протягом строку дії договору).

Відповідно до підпункту 170.4.1 пункту 170.4 статті 170 Податкового кодексу України кредитна спілка є податковим агентом члена кредитної спілки – платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів за користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, і сплачує (перераховує) до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, загальну суму податку, нарахованого за ставкою 18%, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці. Також, з таких доходів у вигляді процентів стягується військовий збір у розмірі 1,5 % відповідно до пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

При наданні фінансових послуг комісії та будь-які інші обов’язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки відсутні.

Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України „Про споживче кредитування”.

Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом.

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яке розміщено за посиланнями „Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки”, та режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п. (3.2.1.5.) Положення про фінансові послуги кредитної спілки „Йван”.

Кредитна спілка не користується послугами кредитних посередників. Комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням споживчого кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника та третіх осіб [комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок кредитної спілки (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі], відсутні.

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

• платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов'язків, передбачених договором споживчого кредиту;

• платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту.

Основні принципи діяльності

1) добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки;

2) рівноправність членів кредитної спілки;

3) самоврядування;

4) гласність.

Умови членства

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території Закарпатської області.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Кредитна спілка «Йван» - заснована з 5 жовтня 1998 року. Кредитна спілка «Йван» – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом. Діяльність кредитної спілки «Йван» грунтується на таких основних принципах: добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки; рівноправності членів кредитної спілки; самоврядування; гласності. КС «Йван» - це неприбуткова громадська організація, що діє на кооперативних засадах з метою соціального захисту своїх членів шляхом здійснення взаємокредитування за рахунок їх акумульованих заощаджень. Неприбутковість кредитної спілки «Йван» полягає в тому, що вся її діяльність спрямована не на отримання прибутку, а на надання кредитних та ощадних послуг своїм членам. Кредитна спілка «Йван» - це форма самоорганізації людей, які, об’єднавшись власними силами, створюють для самих себе можливість задоволення своїх потреб у фінансовій сфері. Кредитна спілка «Йван» - це самоврядна демократична організація, в якій члени і лише члени визначають види послуг, які нею надаються, та встановлюють умови їх надання. Як свідчить міжнародна практика та власна історія України, кредитні спілки завджи виникали там і тоді, коли людям були необхідні певні фінансові послуги, але або їх не надавала жодна фінансова інституція в силу непривабливості даного сектору фінансового ринку з точки зору можливості отримання прибутку (комерційні банки в Україні сьогодні), або ж такі послуги пропонувалися на невигідних, часто грабіжницьких умовах, користуючись монополією та неможливістю іншим чином задовольнити свої потреби в дрібному кредитуванні широким верствам населення (ломбарди в Україні сьогодні). Іншими словами, кредитна спілка «Йван» - це фінансовий механізм, завдяки якому люди шляхом кооперування своїх зусиль, ідей та коштів можуть отримати необхідні послуги значно дешевше, ніж в тому випадку, коли кожний з них намагався би діяти самостійно.